Дом ``Петко Стайнов``

Уебсайтът на "Дом Петко Стайнов" е създаден с подкрепата на Национален център за музеи, галерии и изобразителни изкуства при Министерството на културата на Република България.

ДОМ ПЕТКО СТАЙНОВ е устроен от фондация "Петко Груев Стайнов" в родната къща на композитора в Казанлък, ул."Акад.Петко Стайнов" № 13. След възстановяването на собствеността върху национализираната бащина къща - паметник на културата от национално значение - наследниците на композитора я ремонтират основно и в края на 1999 год. я даряват на Фондацията за ползване в съответствие с целите й.

ДОМ ПЕТКО СТАЙНОВ е културно средище, състоящо се от:


Фондация "Петко Груев Стайнов"

Исторически музей "Искра" - Казанлък